Mesleki Üyelikler

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Cerrahi Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Beslenme ve Obezite Kongresi

turk-tabibler-birligi-logo

istanbul-tabip-odasi-logo

turk-cerrahi-dernegi

endoskobik-laparoskobik-cerrahi-dernegi-logo

obezite-kongresi