Mesleki Üyelikler

 

Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Türk Cerrahi Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Beslenme ve Obezite Kongresi

EnglishTurkish