Doç. Dr.

Hacı Hasan ABUOĞLU

Eğitim, Tıp Fakültesi :

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1994 – 2000

Uzmanlık Eğitimi :

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2003 – 2009

2019 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından Genel Cerrahi Doçenti ünvanı verilmiştir.

Klinik Deneyim ve Tecrübe:

2009 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra 2012 yılında mecburi hizmet.

2012 yılı Şubat ayında Haydarpaşa Numune EAH Genel Cerrahi kliniğinde Karaciğer transplantasyonu ekibine dahil olmuştur.
2012 yılından itibaren hastanenin organ nakli bölümünde mesul müdür olarak çalışmıştır.

2014 yılında 6 aylık süre ile Cleveland Clinic Hepatopank reatobilier ve Karaciğer transplantasyon servisinde bulunmuştur.

Renal transplantasyon ekibiyle kısa süreli çalışmıştır ve renal transplantasyon ameliyatlarına dahil olmuştur. İ leri laparoskopik cerrahi, kolon ve midetümörleri, hepatobilier cerrahi, sürrenal cerrahi ve fıtık cerrahisi alanlarında çalışmalar yapmıştır.

2012 yılından itibaren bariatrik ve metabolik cerrahi ekibiyle çalışmaya başlamıştır ve mariatrik ve metabolik cerrahi alanlarında çeşitli seminerlere katılarak akademik çalışmalara devam etmektedir.

Yurtdışı Deneyim:

2014 yılında 6 ay süreyle A.B.D. Cleveland Clinic’de araştırmacı olarak çalışmıştır.

EnglishTurkish